Služby

Deratizácia

Deratizácia je systém opatrení na reguláciu škodlivých hlodavcov (potkan, myš, hraboš). Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor.

Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie obtiažneho hmyzu a iných článkonožcov (šváby, ploštice, blchy....). Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktorí môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.

Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov.

Kde všade vykonávame DDD?

Všetky služby vykonávame nielen v Žiline, ale aj v okolitých mestách a dedinách (Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turzovka, Makov, Martin, Turčianske Teplice, Bytča, Rajec, Rajecké Teplice, Dolný Kubín, Tvrdošín…)

Administratívne budovy

Zdravotnícke zariadenia

Prostriedky hromadnej dopravy ľudí

Potravinárske a stravovacie prevádzky

Rodinné domy a chaty

Školské zariadenia, kancelárie