Dezinfekcia

dezinfekcia1

Dezinfekcia je súbor opatrení, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu šírenia nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k jedincovi. Je to proces, pri ktorom sa ničia choroboplodné zárodky buď pomocou chemických látok alebo fyzikálnymi spôsobmi (teplo, žiarenie, alebo kombinácia obidvoch spôsobov). Dezinfekcia sa používa na ničenie choroboplodných zárodkov, ktoré zapríčiňujú rôzne ochorenia  (salmonela, žltačka, týfus, TBC….).

Dezinfekciu vykonávame pri zatopení pivníc, uhynutí zvierat (hospodárskych zvierat ale aj pri čistení objektu od hlodavcov po deratizácii).

Máte problémy so škodcami?

V prípade akéhokoľvek problému zavolajte, radi vám poradíme.