Škodcovia

DERATIZÁCIA

Potkan hnedý
Myš domová
Hraboš poľný

DEZINSEKCIA

Svrček domový
Šváb obyčajný
Rus domový
Vši (detská, šatová, lonová)
Mravec faraónsky
Mravec obyčajný
Mole (obilná, šatová, ...)
Komáre
Muchy (domáca, ...)
Ploštice (posteľná, holubia)
Blchy (ľudská, psia, ...)
Zrniare (čierny, kukuričný)
Zrniarka (hrachová, ...)
Múčiar obyčajný
Potemník (skladový, hnedý)
Osy
Sršne