Deratizácia

mys

Deratizácia je systém opatrení na reguláciu a ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov (potkan, myš, hraboš poľný).  Cieľom deratizácie je udržať populáciu škodlivých hlodavcov na nízkej úrovni a tým udržať menšiu úroveň ekonomických strát v hospodárstve. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú nebezpečné choroby. Počet ochorení prenášaných z hlodavcov na ľudí môže byť až okolo 30 druhov, napr.: zápal mozgových blán, kliešťový zápal mozgu, salmonely, besnota, mor, leptospiróza, lymská choroba… Deratizácia sa vykonáva v obytných domoch, v potravinárskych prevádzkach, stravovacích zariadeniach, v zdravotníctve, v školských zariadeniach, v poľnohospodárstve, vo výrobných prevádzkach a všade, kde môže dôjsť k ohrozeniu hlodavcami.

Deratizáciu vykonávame kvôli hospodárskym škodám, ktoré spôsobia hlodavce (kontaminujú potraviny a krmivá, poškodzujú zariadenia (káble) a znečisťujú prostredie.

Poradíme, ako sa zbaviť krtka v záhrade.

Máte problémy so škodcami?

V prípade akéhokoľvek problému zavolajte, radi vám poradíme.